Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Mübadele İlanı
15.05.2018  
MÜBADELEYE DAVET

NİĞDE POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Ekonomik ömrünü tamamlamış 1 (Bir) adet Ford Transit , 1 (Bir) adet Ford Transit Ambulans, 1 (Bir) adet Isuzu Kamyon, 1 (Bir) adet Peugeot Partner, 1(Bir) adet Renault 19  ile 1 (Bir) adet Renault Megane Otomobil, 2602 kalem hurda malzeme ,4645 Sayılı Kanunun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik uyarınca  1 adet 2018 model  Yeni Dacia Duster Comfort 1.5 dCi 90bg 4x2 Gri renk araç ile mübadele edilecektir.

 

    1-İdarenin

 

    a) Adresi

: Niğde  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:2/E  NİĞDE

  b) Telefon ve faks numarası

: Telefon : (0-388) 233 04 01 (Dâhili 117711) Faks : (0-388) 233 04 00                                            

    c) Elektronik posta adresi

:nigdepomem@egm.gov.tr

 

    2-Mübadele konusu malın

 

a)      Niteliği, türü, miktarı ve

tahmini bedeli

: Ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan 6 muhtelif araç (HEK)  ile 2602 kalem hurda malzeme 83.116,67(Seksenüçbinyüzonaltıliraaltmışyedikuruş) TL

b)      Teslim Etme ve Teslim

Alma yeri

: 1) Mübadele karşılığında alınacak olan 1 adet 2018 model  Yeni Dacia Duster Comfort 1.5 dCi 90bg 4x2 Gri renk araç  İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:2/E  adresinde bulunan Niğde  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 2) Muhtelif 6 araç (HEK) ve 2602 kalem hurda malzemeler İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:2/E  adresinde bulunan Niğde  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hek/Hurda deposundan teslim alınacaktır.

c)Alınacak Mal/Malzemenin Teknik özellikleri ve Tahmini bedeli

 : 1 adet 2018 model  Yeni Dacia Duster Comfort 1.5 dCi 90bg 4x2 Gri renk   araç  sıfır (0) Km. araç.

93.075,00 (Doksanüçbinyetmişbeş) TL

    d) Teslim Etme Tarihi

 

    e) Teslim Alma Tarihi

 

 

 

: Mübadele karşılığı alınacak olan Mal ve Malzeme mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra (45) gün içinde teslim edilecektir.

: Mübadelesi yapılan hurda malzemelerin, mübadele karşılığı olan Malın teslim edildiği günü izleyen (15) gün içinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

     3-Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

: Niğde  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:2/E  NİĞDE (Ana Bina Toplantı salonu)

b) Tarihi ve saati

:                                      

 

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu,

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

f) Adli sicil kaydı

 

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6- Mübadele dokümanı, Niğde  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliği İlhanlı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:2/E  NİĞDE adresinde görülebilir ve Niğde Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 TL yatırılarak, idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

 

7- Teklifler en geç 29/05/2018 günü Saat 11.00’a kadar Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Taşınır Mal Büro Amirliği adresine teslim edilmelidir.

8- Mübadele işlemi, isteklilerin yazılı teklifi mübadele komisyonu önünde açılmasına müteakip olarak peylerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- İstekliler, verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden (2.494,00-İkibindörtyüzdoksandört TL) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Yüklenici ile sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11- Mübadele işinin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

12- Mübadelesi yapılacak olan araç, hurda ve ihtiyaç fazlası malzeme, mübadele tarihine kadar mesai günlerinde 09:00 -12:00 ile13:30-16:00 saatleri arasında Madde-2/b-2 de belirtilen yerlerde görülebilir.

 

 

 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ VE MALZEMELERİN LİSTESİ

 

S.N

TAŞITIN

 

MODELİ

PLAKA

MARKASI

SİLİNDİR HACİMİ Cm³

MOTOR GÜCÜ

KM'si

DURUMU

 

1

1999

51 AAA 01

Renault Europa1.6 RNE

1565

80 Kw

159863

HEK

 

2

1992

51 AAA 02

Isuzu NPR 10 Long Kapalı Kasa Kamyon

3370

125 Kw

187500

HEK

 

3

2007

51 AAA 04

Ford Transit 330 M

2402

73,5 Kw

163300

HEK

 

4

1999

51 AAA 08

Ford Transit Ambulans

2496

73,5 Kw

136000

HEK

 

5

2004

51 AAA 13

Peugeot 190 C Kombi

1868

71 BG

182800

HEK

 

6

2004

51 AAA 14

Renault Megane II

1598

115 BG

188000

HEK

 

MALZEMENİN

 

S.N

MALZEMENİN ÖZELLİĞİ

MİKTARI

DURUMU

 

1

Ekonomik Ömrünü doldurmuş HEK / Hurda Malzeme

2602 Kalem

HEK/Hurda

 

 

 
 
 
 • Polis Akademisi Araştırma Merkezi
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Payos